فروش همستر و بچه همستر های زیبا برای ارسال به تمام نقاط ایران

خرید همستر از وب سایت hamester-khorasan

خرید همستر 

ابتدا خریدار محترم نشانی کامل خود به همراه شماره تلفن خود و کد پستی که در پشت کارت ملی میباشد ویا بر روی قبض تلفن...می باشد را در بخش خرید درج کنید وبعد از آن با 

ما تماس برقرار کنید وخرید خودتان را کامل کنید

شماره حساب سیبا بانک ملی0301453163007

به نام  نبی اعتقاد
شماره موبایل: 09158281216